ΔΡΑΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

Η ΔΡΑΣΗ  ΜΑΣ 


Σκοπός  της  "Δράσης  Νίκαιας " είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια. Η  από  κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της μέσα από την διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας. Η  εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και την διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων  βασιζόμενων στη  συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό. 

Ο σκοπός  της  Κοιν.Σ.Επ  πραγματώνεται με την άσκηση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης/ και  παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Συγκριμένα  η εταιρεία  ασκεί  δραστηριότητες : 

 Παροχή νομικών υπηρεσιών / συμβουλών σε  συνεργασία  με Νομικούς  επιστήμονες.  

Υπηρεσίες  υποστήριξης των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης μέσα από διάφορες δράσεις της τοπικής κοινωνίας. 

Την δημιουργία  θέσεων εργασίας των μελών / υποστηρικτών .

Δημιουργία παιδικού σταθμού εκπαίδευσης  & δημιουργικής απασχόλησης .

Υπηρεσίες  κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας  και  κοινωνικής ένταξης ατόμων από ειδικές και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού μέσα από  σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Δημιουργία Κέντρου ψυχικής υγείας σε συνεργασία  με  την  Κοιν.Σ.Επ  " Αυτογνωσία Κύκλος Ψυχής" Orbis anima 

ΥΠΟ σύσταση Παροχή υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα    με την δυνατότητα  ίδρυσης εξωτερικών ιατρείων με τις κατάλληλες άδειες και την συμμετοχή σχετικών επιστημόνων που ως σκοπό έχει την πρόληψη ασθενειών, την ενημέρωση στα μέτρα πρόληψης, θεραπεία  και αποκατάσταση στα πλαίσια της κοινότητας ώστε να περιορίζεται η καταφυγή στην νοσοκομειακή περίθαλψη και ιατροκοινωνική  φροντίδα.  

Γίνε  μέλος  της  ομάδας  και  ωφέλησε τον τόπο σου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως έρευνα, εργασία, εθελοντική συνεισφορά κ.α.  Η   Δράση  Νίκαιας  βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών της και ιδίως των Συνδρομητών και Φίλων-Εθελοντών της, καθώς και στη συνεργασία άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Υποστηριχτές  της  δράσης  είναι  οι  ίδιοι  οι  πολίτες  που  ενδιαφέρονται  για  την  βοήθεια  και  την στήριξη  των συμπολιτών τους.  Οι  πολίτες  στηρίζουν την δράση με την  ετήσια  συνδρομή  τους  ως   συνδρομητές /εθελοντές   . Οι  συμμετέχοντες  μπορούν να είναι  από όλη την Ελλάδα, όπως και οι δράσεις της  ομάδας , καθώς  υπάρχει  άμεσα  η δυνατότητα να δημιουργηθούν παραρτήματα με  σκοπό την στήριξη  των  πολιτών  δημιουργώντας δομές  ανάλογα  την περιοχή  και  τις  ανάγκες  της .  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν  μαζί  μας  με το  αίτημά τους  μέσο  email.


 Συνδρομητές ή εθελοντές 

 


 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτημα στήριξης προς την Εταιρεία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΔΡΑΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ χρειάζεται να συμπληρώσετε την φόρμα που ακολουθεί. 

 ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Η Δράση Νίκαιας , δέχεται και αξιολογεί αιτήματα στήριξης, από ιδιώτες και φορείς ,τα οποία υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην σελίδα. Τα αιτήματα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή μελών και οι φορείς οι οποίοι εντάσσονται στα προγράμματα και τις δράσεις της λαμβάνουν γραπτή ενημέρωση. Η ΔΡΑΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ δεν ενισχύει οικονομικά φορείς ή ιδιώτες καθώς πραγματοποιεί δωρεές σε είδος.