ΑΙΤΗΜΑ ΔΩΡΕΑΣ /ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

Οι δωρεές της Δράσης  Νίκαιας  συνίστανται, κατά περίπτωση, είτε σε αντικείμενα (ενδεικτικά: βιβλία, εξοπλισμός εκπαιδευτικών μονάδων κ.λπ.)

Οι αιτούντες αποστέλλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr.drasinikaias@gmail.com Στο αίτημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος καθώς και πλήρης περιγραφή του αιτήματος δωρεάς (ενδεικτικά: σκοπός, χρήση,  κ.λπ.). Κατόπιν, η Δράση Νίκαιας  θα αξιολογήσει το αίτημα, και σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον, ενδεχομένως να ζητηθεί η προσκόμιση πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν προσωπικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται στην αίτηση θα χρησιμοποιηθούν μόνον για την αξιολόγηση της αίτησης. Η πολιτική απορρήτου και οι λοιποί όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου εφαρμόζονται αναλογικά και για την αίτηση δωρεάς.