ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 

Οι δωρεές της  Δράσης Νίκαιας  συνίστανται, κατά περίπτωση, είτε σε αντικείμενα (ενδεικτικά: βιβλία, ρουχισμός, έπιπλα, εύρεση εργασίας, κ. λ. π.)

Οι αιτούντες αποστέλλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gr.drasinikaias@gmail.com  Στο αίτημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος καθώς και πλήρης περιγραφή του αιτήματος δωρεάς (ενδεικτικά: σκοπός, χρήση,  κ.λπ.). Κατόπιν, η  Δράση Νίκαιας θα αξιολογήσει το αίτημα, και σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον, ενδεχομένως να ζητηθεί η προσκόμιση πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν προσωπικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται στην αίτηση θα χρησιμοποιηθούν μόνον για την αξιολόγηση της αίτησης. Η πολιτική απορρήτου και οι λοιποί όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου εφαρμόζονται αναλογικά και για την αίτηση δωρεάς.

Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης του αιτήματος, η  Δράση Νίκαιας  θα επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο για την διευθέτηση των διαδικαστικών. Με την παράδοση της δωρεάς, υπογράφεται Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής Δωρεάς.

Συμπληρώστε  την παρακάτω  φόρμα 

Σε  περιπτωση  που δεν δια θέτεται Η/Υ  καλέστε  μας  για  συνάντηση.