ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Επιχειρηματικό σχέδιο, υποβολή, διαχείριση, επιτυχής εκταμίευση. ΕΣΠΑ Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες.

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ . Eπιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ . Σύμβουλοι για υποβολές φακέλων ΕΣΠΑ

 

Νομική  Υποστήριξη 

 

Δικαστική & Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δίκαιο Ακινήτων

Εργατικό Δίκαιο & Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Ιδιώτες πελάτες